Kdo má uši, slyš.

Původ a techniky programování mysli

13. 6. 2013 15:35
Rubrika: Kontrola mysli

Monarch Programování je metoda kontroly mysli používaná mnoha organizacemi pro tajné účely. Je to pokračování projektu MK-ULTRA, programu kontroly mysli zavedeného CIA a testovaného na armádě a občanech. Tyto metody jsou ohromně sadistické (jejich jediným cílem je traumatizovat oběť) a očekávané výsledky jsou děsivé: stvoření otroka s kontrolovanou myslí, který může být kdykoliv poslán, aby provedl jakoukoliv akci požadovanou jeho opatrovníkem. Zatímco tento problém masová média přehlížejí, přes 2 milionů američanů si přes tento horor programování již prošlo. Tento článek se podívá na původ Monarch programování a některé jeho metody a symboliku.

 

POZN.: Tento článek obsahuje velmi znepokojivé informace!

Monarch programování je technika kontroly mysli zahrnující prvky rituálů satanistického zneužívání  a poruchy rozdvojené osobnosti. Využívá kombinací psychologie, neurovědy a okultních rituálů, aby v otroku vytvořila novou pozměněnou osobnost, která může být aktivována a programována svými opatrovníky. Monarch otroci jsou používáni několika organizacemi spojenými se světovou elitou v oblastech, jako jsou např. vojenství, sexuální otroctví a zábavný průmysl.

Původ

V průběhu historie byly zaznamenány a popsány rituály a praktiky podobající se kontrole mysli. Jeden z prvních záznamů s odkazem na používání okultismu a manipulování s myslí můžeme najít v Egyptské Knize mrtvých. Je to soubor rituálů, které se dnes velmi intenzivně učí tajné společnosti, které popisují tyto metody týrání a zastrašování (aby vytvořili trauma), používání lektvarů (drog) a vynášení kleteb (hypnotismus), což následně vyústí v úplné zotročení jedince. Jiné události jsou přičítány černé magii, čarodějnictví a posedlosti démony (kde je oběť vzrušená silou zvenku), což je vše také předchůdce Monarch programování.

Nicméně až během 20. století se kontrola mysli stala vědou v moderním slova smyslu, kdy byly zkoumány tisíce zdokumentovaných objektů.

Jeden z prvních metodických studií založených na kontrole mysli pomocí traumatu byly prováděny Josefem Mengelem, lékařem, pracujícím v nacistických koncentračních táborech. Byl nechvalně známý jako jeden z doktorů SS, kteří dohlíželi na selekci přijíždějících vězňů a určoval, kdo bude usmrcen a kdo se stane nuceným dělníkem. Nicméně je nejvíce znám pro své příšerné experimenty prováděné na lidských vězních, včetně dětí, které Mengeleho nazývali „Anděl smrti“.

 

Mengele je známý pro své nechutné lidské experimenty na vězních v koncentračních táborech, zejména na dvojčatech. Částí jeho práce, která se ovšem nezmiňuje příliš často, je jeho výzkum v kontrole mysli. Většina jeho výzkumu byla zkonfiskována Spojenci a stále podléha utajení.

“DR. GREEN (Dr. Josef Mengele):  Nejvýznamější programátor, snad ten, kterému bychom přidělili titul otec Monarch programování by byl Josef Mengele, bývalý nacista, lékař v koncentračním taboře. Tisíce zotročených pomocí kontroly mysli mají jako svého hlavního programátora „Dr. Greena“.  1

„Dr. Josef Mengele z Osvětimi byl nechvalně známý v podstatě jako vynálezce Monarch projektu založeném na traumatech a CIA MK Ultra programu kontroly mysli. Mengele a asi 5000 dalších vysoce postavených nacistů se po následcích 2. Světové války tajně přestěhovali do Spojených Států a Jižní Ameriky pomocí operace zvané Paperclip (viz wikipedia). Nacisté pokračovali ve své práci v rozvíjení metody kontroly mysli a raketových technologií v tajných podzemních základnách. Jediná věc, která byla odhalena, je práce na raketách s bývalými nacistickými hvězdami, jako byl např. Warner Von Braun. Zabijení, mučení a mrzačení nevinných lidí se odehrávalo tam, kde obyčejní lidé nemohli dohlédnout, byly to ale podzemmní vojenské prostory, které se postupně staly domovem pro tisíce tisíc unesených amerických dětí sebraných na ulicích (okolo jednoho milionu za rok) a umístěny v železných klecích nacpaných od podlahy až po strop, jakožto součát „tréninku“. Tyto děti byly použity, aby se ještě vylepšili a zdokonalili Mengelovovu technologii kontroly mysli. Některé vybrané děti (nebo alespoň ty, které přežily „trénink“) se později staly otroky kontroly mysli a mohly být použity pro tisíce různých úkolů, od sexuálních otroků až po atentáty. Značná část těchto dětí, které byly považovány za nahraditelné, byly záměrně zabíjeny před očima a/nebo rukama dalších dětí, aby bylo docíleno traumatu vybraného dítěte a dokonalému poddání se.“ 2

Mengelův výzkum byl základem pro skrytý, nelegální výzkum CIA lidí pojmenovaný MK-ULTRA.

MK-ULTRA

 

Projekt MK-Ultra běžel asi od r. 1950 do pozdních 60. let, jako testovací subjekty se používali Američané a Kanaďané. Publikované důkazy ukazují, že Projekt MK-Ultra zahrnoval k manipulování mentálního stavu jedinců a mozkových funkcí používání mnoha metodik, např. také tajné podávání drog a jiných chemikálií, smyslová deprivace, izolace a verbální a fyzické napadání.

Nejzveřeňovanější experimenty prováděné MK-Ultra zahrnovaly podávání LSD nevědomým lidem, včetně zaměstnanců CIA, vojenského štábu, doktorům, jiným vládním agentům, prostitutkám, mentálně nemocných pacientům a členům běžné společnosti, aby mohli studovat jejich reakce.

Ale tímhle rozsah MK-Ultra zdaleka nekončí. Experimenty zahrnovaly prudké elektrošoky, fyzické a mentální týrání a zneužívání – to vše systematicky a na mnoha lidech, včetně dětí.

 

 I když přiznali, že cílem projektu bylo vyvinout mučení a výslechové metody k použití jen pro nepřítele státu, někteří historici prohlašují, že tento projekt se snažil vytvořit „Manchurianské kandidáty“, programovány k tomu, aby zvládli různé činy, např. atentát nebo jiné tajné mise.

MK-Ultra byla odtajněna několika komisemi v 70. letech, včetně Rockefellerovy komise v r. 1975. I když CIA tvrdí, že podobné experimenty zastavila, někteří přišli s tvrzením, že se projekt jednoduše stáhnul „pod zem“ a Monarch programování začalo být tajným nástupcem MK-Ultra.

Nejusvědčující prohlášení k možné existenci projektu MONARCH vlády dodnes bylo získáno od Antona Chaitkina, pisatele pro The New Federalist. Když byl ředitel CIA William Colby dotázán přímo „A co Monarch?“ rozzlobeně a nejednoznačně odpověděl „To jsme zastavili ke konci let 60. a začátkem 70.“ 3

Monarch Programování

Ačkoli žádný úředník nikdy nepotvrdil existenci Monarch programování, prominentní badatelé zdokumentovali systematické používání traumatu pro účely kontrolu mysli. Někteří přeživší – za pomoci specializovaných terapistů – se byli schopni „deprogramovat“, aby mohli vypovědět a přiblížit hrůzné detaily těchto martýrií.

Monarch otroci jsou hlavně používáni organizacemi, aby uskutečnili operace za použití „jelimánků“ vytrénovaných k specifickým účelům, kteří se neptají na žádné otázky, nepamatují si své činy a pokud jsou prozrazeni, automaticky spáchají sebevraždu. Jsou dokonalými obětními beránky pro vysokoprofilové atentáty (viz Sirhan Sirhan), ideální kandidáti pro prostituci, otroctví a soukromou filmovou produkci. Také jsou perfektními loutkovými vystupujícími v zábavním průmyslu.

Co můžu říct je to, že teď věřím, že programování s rituálním zneužíváním je velmi rozšířené, systematické, je velmi organizované tajnými zasvěceními informacemi, které nejsou nikde publikovány, nebyly nikdy v žádné knize nebo talk-show, které jsme našli po celé této zemi a nejméně jedné cizí.“

Lidé říkají „Jaký to má smysl?“ Můj nejlepší odhad je, že chtějí armádu Manchuriánských kandidátů, desítky tisíc duševních robotů, kteří budou dělat prostituci, filmy, šňupat drogy, zapojí se do mezinárodního pašování zbraní a všech různých lukrativních věcí, poslouchali na slovo a nakonec ti megalomaniaci na vrcholu věří, že vytvoří Satanistický řád, který bude vládnout světu.“ 4

Monarch programátoři vytvářejí svým subjektům intenzivní trauma za použití elektrošoků, mučení, zneužívání a hry mysli, aby je nuceně oddělili od reality – přirozená reakce lidí, kteří jsou vystaveni neúnosnou bolestí. Schopnost subjektu se oddělit je hlavní podmínkou a je patrně nejsnadněji k nalezení u dětí z rodin s mnoha generačními zneužíváními. Duševní oddělení se umožňuje opatrovníkům vytvořit oddělenou osobnost v subjektově duši, která pak může být programována a zaměřeno na vůli.

„Programování mysli na bázi traumatu může být definováno jako systematické týrání, které blokuje kapacitu oběti vědomě fungovat (i přes bolest, teror, drogy, iluze, smyslový nedostatek, extrémní smyslové zatížení, nedostatek kyslíku, zima, teplo, otáčení, stimulace mozku a často také téměř usmrcení) a pak se uplatní sugesce a/nebo formování (v souladu s pozměněnými a nastavenými principy chování), aby se vštípily myšlenky, příkazy a vnímání v nevědomé mysli, kdy se často vytvoří nová oddělená identita, která nutí oběť dělat, cítit, myslet nebo dosáhnout věci pro účely programátora. Cílem oběti je následovat příkazů bez jakýhokoliv uvědomění, včetně vykonání činů, které jsou proti jeho morálním principům, duchovním hodnotám a vůle.

Instalace programu kontroly mysli záleží na schopnosti oběti se oddělit, což dovoluje stvoření nové osobnosti, aby se držela a programování „skryla“. Již oddělné děti jsou hlavními kandidáty pro programování.“ 5

Monarch kontrola mysli je používáná různými skupinami a organizacemi pro různé účely. Podle Fritze Springmeiera jsou tyto skupiny známé jako „The Network“ a tvoří základní kámen pro Nový světový řád (New World Order).

Původ jména

Monarch kontrola mysli je pojmenována po motýlu Monarcha (angl. Monarch) – hmyz, který začne svůj život jako červ (reprezentuje nerozvinutý potenciál) a po fázi zakuklení (programování) je znovuzrozen jako nádherný motýl (Monarch – otrok). Některé popisy upřesňují, že tito motýli jsou také schopni kontroly mysli.

„Jeden z hlavních důvodů, proč Monarch kontrola mysli byla pojmenována Monarch, je právě kvůli tomuto motýlu. Monarcha se učí, kde se učí, kde se narodil (jeho kořeny) a geneticky předává své znalosti svým potomkům (z generace na generaci). To bylo jedno z klíčových zvířat, na které vědci poukázali, že umí předávat své znalosti geneticky. Monarch programování je založené na Iluminátech a cílech nacistů vytvořit Mistrovskou rasu z části také skrze genetiku. Pokud mohou být znalosti přeneseny geneticky (což mohou), pak je důležité, že rodiče mohou přenést vhodné znalosti na ty oběti, které byly vybrány pro Monarch kontrolu mysli.“ 6

„Když někdo podstupuje trauma způsobené elektrošoky, je evidován lehký pocit závratě; jakoby se člověk vznášel nebo poletoval jako motýl. Symbolická je také transformace nebo metamorfóza tohoto krásného hmyzu: z housenky do kokonu (klid, nečinnost) až do motýla (nové stvoření), který se vrátí ke svému původu. To je vzor migrace, který z tohoto druhu dělá unikát.“ 7

Metody

 

Oběť/přeživší je programovaným/opatrovníkem, který je vnímán jako „mistr“, nebo  „bůh“, nazýván „otrokem“ . Asi 75% z toho jsou ženy, protože dokáží udržet větší míru bolesti a jsou k oddělení se náchylnější, než muži. Monarch opatrovník se snaží rozčlenit subjektovu duši do několika odlišných osobností, za použití traumatu.

Následuje neúplný seznam různých form mučení:

 1. Zneužívání a mučení
 2. Držení v bednách, klecích apod., nebo pohřbívání (často s otvorem nebo trubičkou pro kyslík)
 3. Svázání provazy, řetězy, želízky
 4. Téměř utopení
 5. Extrémy horka a chladu, včetně potápění v ledové vodě a pálivých chemikálií
 6. Stahování kůže (u obětí, které mají přežít se stahuje pouze nesvrchnější část kůže)
 7. Otáčení
 8. Oslepující světlo
 9. Elektrošoky
 10. Násilné polykání tělesných tekutin, jako je krev, moč, stolice, kůže apod.
 11. Zavěšení v bolestivých pozicích vzhůru nohama
 12. Hlad a žízeň
 13. Nedostatek spánku
 14. Stlačení závažím a jinými přístroji
 15. Smyslová deprivace
 16. Drogy k vytvoření iluzí, zmatku a amnézie, často podávané injekcí nebo nitrožilně
 17. Polykání toxických látek k vytvoření bolesti nebo nemoci, včetně chemoterapie (také podávené nitrožilně)
 18. Vytáhnuté nebo vymknuté končetiny
 19. Aplikace hadů, pavouků, červů, krys a jiných zvířat za účelem vyvolání strachu a nechuti
 20. Zážitky spojené s umíráním, často udušení škrcením nebo potápěním, s okamžitou resuscitací.
 21. Nucení přihlížet nebo se účastnit zneužívání, mučení nebo obětování lidí nebo zvířat, často za použití nožů.
 22. Nucená účast v otroctví
 23. Zneužívání za účelem otěhotnění; plod je poté potracen pro rituální účely, nebo je dítě odebráno pro obětování či otroctví.
 24. Duševní zneužívání, aby se oběť cítila posedlá, vystresovaná a vnitřně kontrolovaná duchy či démony.
 25. Znesvěcování židovsko-křesťanských hodnot a vytváření uctívání; zasvěcování se Satanovi a jiným bohům
 26. Zneužívání a iluze, aby byla oběť přesvědčena, že Bůh je zlý; např. tak, že malému dítěti je řečeno, že ho zneužil Bůh.
 27. Chirurgické mučení, experimenty, nebo vytvoření vjemu, že v sobě oběť nese fyzické či duchovní implantáty.
 28. Výhružky nebo ublížení rodině, přátelům, milovaným, zvířatům nebo jiným obětem, aby byla vytvořena poslušnost
 29. Používání iluzí nebo virtuální reality k zmatení a vytvoření nevěrohodných objevů. 8

 

„Základ pro úspěch Monarch programování kontroly mysli je, že se můžou vytvořit různé osobnosti nebo části osobností, pojmenované „alter“ („já“), kteří se navzájem neznají, ale mohou si vzít tělo při různých příležitostech. Stěna amnézie je postavena traumaty, vytváří ochranný štít tajemství, který chrání zneuživatele od objevení a chrání přední osobnosti, kteří drží tělo většinu času, aby věděli, jak je jejich systém směn používán. Štít tajemství umožňuje kultovním členům žít a pracovat poblíž jiných lidí a zůstat naprosto neodhalený. Přední osobnosti mohou být úžasnými křesťany a přitom jejich hlubší „já“ mohou být nejhoršími uctívači Satana – něco jako Dr. Jekyll/Mr. Hyde. Značně rizikové jsou v udržování tajných věcí zpravodajských služeb nebo okultních skupin, které otroky ovládají. Úspěšnost těchto programování je velká, ale když otrok zklame, jeho pochybení se trestá smrtí. Každé trauma a mučení má nějaký účel. Značná část experimentů a výzkumu se snažila objasnit, co je a co už není možné. Byly vytvořeny tabulky, kolik mučení může každý typ postavy v určitém věku bez usmrcení zvládnout.“ 9

„Kvůli vážným traumatům skrze elektrošoky, zneužívání apod. se mysl od původního jádra rozčlení do alternativních osobností. Dříve známé jako porucha rozdvojené osobnosti je dnes rozeznatelná jako porucha rozdělené osobnosti (?) a je základem pro Monarch programování. Další formování mysli oběti je vylepšeno hypnózou, patovým nátlakem, střídání bolesti a potěšení, jídlem, vodou, spánkem a smyslovým nedostatkem, spolu s různými drogami, které směřují na určité mozkové funkce.“ 10

Oddělení je tudíž dokonáno traumatizujícími zážitky subjektu za použití systematického zneužívání a používání hrůzných okultních rituálů. Když se v jádro jedince rozdělí, může být vytvořen „vnitřní svět“ a různá „já“ mohou být programována za pomocí hudby, filmu (hlavně z Disneyho produkce) a pohádek. Tyto vizuální a audio pomůcky zlepšují programovací proces, také za pomocí symbolů, významů a představ. Vytvořená „já“ mohou být poté zpřístupněna za použití spouštěcích slov nebo symbolů programovaných opatrovníkem do subjektovy duše. Některé z nejznámějších vnitřních obrazů, který má otrok možnost vidět jsou stromy, kabalistický strom života, nekonečná smyčka, starověkké symboly a písmena, pavoučí síť, zrcadla, rozbité sklo, masky, hrady, bludiště, démoni, motýli, přesýpací i obyčejné hodiny a roboti. Symboly jsou běžně k vidění v populární kultuře – filmech a videích – pro dva hlavní důvody: znecitlivět většinu obyvatelstva za použití podprahových zpráv a neuro-lingvistického programování za účelem vytvořit spouštěcí mechanismy a klíče jako základ pro programování vysoce náchylných Monarch dětí. 11 Některé filmy používané v Monarch programování zahrnují např. Čaroděj ze země Oz, Alenka v Říši divů, Pinocchio a Šípková Růženka.

 

Film Čaroděj ze země Oz je používán Monarch opatrovníky k programování svých otroků. Symboly a významy ve filmu započnou spouštěcí mechanismus v otrokově mysli a opatrovníkovi tak umožňuje jednodušší přístup do otrokovy mysli. Monarch programování v populární kultuře často používá skryté odkazy nebo podobenství k Čaroději ze země Oz nebo Alenky v Říši divů.

Pokaždé je otroku dán konkrétní výklad filmového příběhu, aby se tak programování zesílilo. Např. otrok dívající se na Čaroděje ze země Oz je poučen, že „tam někde za duhou (somewhere over the rainbow)“ je „šťastné místo“, kam ztraumatizovaní a rozdělení otroci musí jít, aby unikly neúnosné bolesti, která je na ně uvalena. Za pomoci filmu programátor povzbuzuje otroka, aby šel „tam někde za duhu“ a rozdělil se – v podstatě oddělil svou mysl od svého těla.

„Jak jsem již zmínil výše, hypnotizér bude mít s dětmi lehčí práci, pokud ubde vědět, jak na ně. Jedna efektivní metoda je říct dítěti „Představ si, že se díváš na svůj oblíbený televizní pořad“. To je důvod, proč jsou pro programátory tak důležité Disney filmy a jiné pořady. Jsou dokonalými hypnotickými nástroji pro přístup k dětské mysli, aby se tak rozdělila správným směrem. Programátoři používají filmy snad již od prvního dne, aby napomohli dětem si přivyknout na hypnotický scénář, protože děti se musí stát součástí hypnotického procesu. Pokud hypnotizér dovolí dítěti si vytvořit svůj vlastní imaginární svět, hypnotické sugesce budou silnější. Programátor spíše než by přímo řekl dítěti, jakou má nějaký pes barvu, tak se ho raději zeptá. Tak tyto filmy a knihy pomáhají řídit dětskou mysl správným směrem. Pokud hypnotizér mluví s dítětem, musí být výjimečně opatrný, aby neměnil tón hlasu a měl plynulé přechody. Většina Disney filmů jsou používány pro programovací účely. Některé jsou speciálně vytvořené pro kontrolu mysli.“ 12

Úrovně Monarch programování

Úrovně Monarch programování upřesňují otrokovy „funkce“ a jsou pojmenovány po elektroencefalografických (EEG) mozkových vln, které s tímto souvisí.

 

Typy mozkových vln v EEG

 

ALPHA programování je považováno za „běžné“ nebo obyčejné programování a je základem pro kontrolu osobnosti. Je charakteristický extrémním zapamatováním, spolu s výrazně zvýšenou fyzickou silou a vizuální aktivitou. Alpha programování je dosaženo pomocí cíleného rozdělení osobnosti, což v podstatě zapříčiní oddělení levé a pravé mozkové hemisféry, což programátorovi dovoluje spojit tyto dvě poloviny pomocí stimulace neuronů.

BETA programování, také známé jako „sexuální“ programování (otroků). Toto programování vylučuje všechna morální přesvědčení a podněcuje primitivní instinkt, zcela postrádající jakékoliv zábrany. V této úrovni se projevují „Kočíčí já“. Je také známé jako „kitten/kočičí programování“ a jako nejviditelnější druh programování jemu byly podrobeny slavné modelky, herečky a zpěvačky. V populární kultuře se pozná podle zvířecích potisků.

DELTA známé jako „zabijácké“ programování bylo původně vytvořeno pro trénování speciálních agentů nebo elitních vojáků v tajných operacích (např. Delta Force, First Earth Battalion, Mossad). Je zde zaznamenán optimální adrenalin a je kontrolována agrese. Subjekti jsou zbaveni strachu a své úkoly plní velmi systematicky. Sebedestrukce nebo sebevražedné instrukce jsou nastaveny právě v této úrovni.

THETA – zvažována jako „duševníů programování. Lidé s pokrevní linií (jako ti, kteří pochází z multi-generačních satanistických rodin – Ilumináti apod.) odhodlaně vystavují svůj velký sklon k telepatickým schopnostem. I přes zjevné nedostatky byly ale zavedeny různé formy systémů elektronické kontroly mysli, konkrétně bio-léčebné lidské dálkové měřící zařízení (mozkové implantáty), energetické lasery používající mikro či elektromagnetické vlny. Je zaznamenáno, že se používají spolu s vysoce vyvinutými počítači a sofistikovanýmí satelitními sledovacími systémy. 13

Závěrem

 

Při popisování hrůz, které podstupují Monarch otroci je těžké zůstat nestranný. Extrémní násilí, zneužívání, duševní týrání a sadistické hry prováděné na obětech „významnými vědci“ a vysoce postavené autority dokazují „temnou stránku“ mocných tohoto světa. I přes tyto odhalení, dokumenty a našeptávače,  velká část populace ignoruje, zamítá či se úplně tomuto tématu vyhýbá. Od roku 1947 bylo programováno přes dva miliony Američanů pomocí traumatické kontroly mysli a CIA veřejně potvrdila své programy na kotrolu mysli v r. 1970. Filmy jako Manchurianksý kandidát se přímo dotkly tématu, dokonce ukázaly konkrétní techniky, jako např. elektrošoky, použití spouštěcích slov a mikročipové implantáty. Některé známé osoby, které vídáme v TV a ve filmech jsou také otroky kontroly mysli. Slavní, jako např. Candy Jones, Celia Imrie a Sirhan Sirhan uvedli a odkryli své zážitky spojené s kontrolou mysli… a přesto bude široká veřejnost tvrdit, že „to nemůže existovat“.

Tyto výzkumy a fondy investované v Monarch projektu se přesto nevztahují jen na otroky kontroly mysli. Mnoho z technik programování se v těchto experimentech zdokonalilo a jsou nyní používány v masovém měřítku skrze masová média. Mainstreamové zprávy, filmy, hudební videa, reklamy a televizní pořady jsou v používání nejvyvinutějších dat na lidské chování vůbec velmi přesvědčivé. Mnoho z toho pochází z Monarch programování.

 

 

Zdroje:

 

1.Fritz Springmeier, The Illuminati Formula to Create a Mind Control Slave ↩

 2.Ken Adachi, Mind Control the Ultimate Terror ↩

 3.Anton Chaitkin, “Franklin Witnesses Implicate FBI and U.S. Elites in Torture and Murder of Children”, The New Federalist ↩

 4.D. Corydon Hammond, Ph.D ↩

 5.Ellen P. Lacter, Ph.D., The Relationship Between Mind Control Programming and Ritual Abuse ↩

 6.Ibid. ↩

 7.Ron Patton, Project Monarch ↩

 8.Ellen P. Lacter, Ph.D., Kinds of Torture Endured in Ritual Abuse and Trauma-Based Mind Control ↩

 9.Springmeier, op. cit. ↩

 10.Patton, op. cit. ↩

 11.Ibid. ↩

 12.Springmeier, op. cit. ↩

 13.Patton, op. cit. ↩

 

Zobrazeno 7321×

Komentáře

otazník

....zacala jsem se zajimat o programovani mysli, iluminaty. ...atd, ale mam otazku, bez ktere nemohu pokracovat ve cteni a hledani. Budu velmi vdecna za jakoukoliv odpoved, co me posune aspon o kousek dal. Otazka zni: KDYZ NAPR. ZPEVACI ve svych klipech maji VIZUALNE ZNAZORNENO, to co se jim deje (napr.Katy Perry-wild Awake, Jessie J-price tag, Rihanna - Russian Roulete, Disturbia. ....atd) TITO ZPEVACI TO ZNAZORNUJI ZAMERNE, ABY SVETU TOUTO FORMOU SDELILI, CO SE V JEJICH ZIVOTECH OPRAVDU ODEHRAVA NEBO PROC TO DELAJI??? Dekujiì

climax

Oni se zaprodali, aby mohli žít svůj život slávy a luxusu, ovšem za tu cenu, že nad svým životem ztratili kontrolu - jejich vystoupení se tak stává manifestací jejich poručníků - skrze jejich videoklipy, ale třeba i filmy, nebo jiná vystoupení ukazují nebo "normalizují" své myšlenky a postoje. Snaží se např. normalizovat policejní stát (velký nárůst videoklipů s touto tématikou - snaží se jej podat jako "sexy" a/nebo "nutnost" - pak už každému dítěti přijde policejní šikana vlastně normální a vlastnění zbraně či zabíjení také). Snaží se sexualizovat čím dál mladší děti (jejich vzorem byla Miley Cyrus, jak asi reagují na její proměnu?). Celé to dělají proto, že cítí nutkání nám "nepovolaným" sdílet svou nadvládu - v symbolech, které mají mnohem větší důležitost,

climax

než si dokážeme představit. Oni to ví a zneužívají toho. Své znalosti si pečlivě střeží, proto tolik tajných spolků. Všechno, co se kolem nás děje - je duchovní válka - tak jak je to psáno v Bibli. Všechny ty boje a války mají jen odvést pozornost od Lásky a vnést lidem do duší strach.
Nicméně, doporučila bych stránky vigilantcitizen.com, odkud také čerpám.

climax

Poslední dobou se dokonce objevuje móda se symbolikou těchto tajných spolků - je to proto, že už nechtějí být v obraně, ale v útoku - lidé se o ně více zajímají a proto sami vylézají na povrch a raději trošku odkryjí svou tvář, která je ale v jejich podání líbivá. Pokud toto PR zvládnete na světové úrovni a omámíte masy lidí, docílíte svého - pak už jakýkoliv konspirační teoretik bude pro většinu lidí prostě blázen.

braeli

Mohu se zeptat, jak je možné, že autoři podobných článků jako je tento nejsou likvidováni, když má tato elita takovou moc? Zajímalo by mě, zdali nevíte, jestli kdyby se člověk někdy zapojil do boje proti nim, jak moc by ho potopilo tohle veřejné hlásání na internetu. Nevíte o tom něco?

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz