Kdo má uši, slyš.

Soud Země při stvoření

23. 1. 2013 16:02
Rubrika: Nezařazené

Včera mi konečně došla King James Version - Scofield Study Bible - snad ten nejlepší překlad vůbec. (Omlouvám se za zobrazení - snažím se text dole dát do odstavců, ale nějak to nejde...)

Co se jinde asi nedočteme o stvoření a soudu vyneseného nad Zemí? Čtěte...

Hned mezi prvním a druhým veršem Gen 1:1-2 jsou jisté poznámky (psané tučně). Český text:

1 Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. a)

2 Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
        
 
            ad a) Země byla pustá a prázdná kvůli soudu (Jer 4:23-26)

Jer 4:23-26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 Viděl jsem zemi - hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi - bylo bez světla.
 
24 Viděl jsem hory - celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorky.
25 Viděl jsem a hle - nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeli.
26 Viděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tzn, že v. 1 pojednává o stvoření, v. 2 už není stvoření, ale je to začátek soudu vyneseného nad Zemí.
 
            
 
"První čin stvoření odkazuje na neměřitelnou minulost a dává prostor pro všechny geologické časy."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn. u Jer.: Jasně ukazuje, že Země prošla kataklyzmyckými změnami jako důsledek božského soudu. Tvář Země nese všude známky takovéto katastrofy. Jsou zde náznaky, které ji spojují s předešlým zkoušením a pádu andělů."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn. v. 2: "Ani zde a ani ve v. 14-18 (viz dále) není původní akt stvoření nepřímo vyjádřen. Je použito jiné slovo, smysl je "učinil viditelným". Slunce a měsíc byli stvořeni "na počátku". "Světlo" samozřejmě pocházelo ze Slunce, ale výpary toto světlo rozptylovaly. Později se Slunce objevilo na nebi bez mraků."
 
 
 
 
 
 
 
  
Gen 1:14-18
14 Bůh řekl: "Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;
15 budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!" - a stalo se.
16 Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy.
17 Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi,
18 aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn. u Jer 4:23: Země po soudu je "pustá a prázdná (without a form and void - doslova bez formy a prázdná).
 
 
 
 
 
"Pustá a prázdná" popisuje tento stav Země jako důsledek soudu (24-26; Iz 24:1 -  Hle, Hospodin vyplení zemi, zcela ji zpustoší; zohaví její vzezření, její obyvatele rozptýlí.), který svrhl primární pořádek z Gen 1:1"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z toho plyne, že verše v Jer 4:24-26 nemůžou pojednávat o Zemi, neboť ta zrovna byla "pustá a prázdná" (bez formy), zde se píše, že tam byly hory a sady! "Nebeské ptactvo (all the birds of heaven)" jsou UFO a mluvíme zde o planetě Mars! Byly zde pyramidy, stačí si vyhledat na googlu pojem "Cydonia", jak tuto oblast na Marsu - pozůstatky andělských civilizací prozíravě nazvala NASA - znamená totiž "Město andělů". Jsou to pyramidy, postavené podle hvězdných souhvězdí - přesně jako pyramidy v  Gíze.
 
 
Andě é nemohli být na Zemi, protože ta byla pokryta ledem.
 
 
 
 
 
 
Zobrazeno 715×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz