Kdo má uši, slyš.

Komerční Babylón - New York City

30. 1. 2013 16:22
Rubrika: Nezařazené

Zj 11:8 Jejich mrtvoly budou ležet na ulici toho velikého města, které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován náš Pán.


Všichni věří, že toto město je Jeruzalém. Ale není. V Bibli se nikdy o Jeruzalému jako o velikém městě nepíše, a  Jeruzalém skutečně ani velkým městem není (nebyl, v porovnání např. s Ninive, Babylónem). Je znám spíše pro svou svatost, než velikost.

V žalmu 122:3 je popsán jako malé, kompaktní město. Zato Babylón je popsán jako veliký (Zj 16:19 a Dan 4:30).

Jeruzalém se nemůže podobat Egyptu a Sodomě!


Ježíš nebyl ukřižován v Jeruzalémě, ale ZA BRANAMI Jeruzaléma, (Ži 13:11-12) na místě zvaném Golgota, což také mj. znamená pohřebiště, hřbitov, město mrtvých. To je poselství, které se teprve v NY má naplnit.
NY nese oba znaky - krásu Egypta (má nejkrásnější muzea, galerie, umění, lidé se do něj sjíždí pro obchod i vzdělání...), a zároveň zvrhlost a podlost Sodomy. Dohromady Egypt a Sodoma představují Babylón.

New York City, komerční Babylón, který má svůj kořen v zahradě Eden - je spojován se symbolem jablka, tedy symbolem vedění dobrého i zlého, aby bylo získáno božství. Dnes se New Yorku říká "Big Apple - Velké jablko".

Pro lepší vysvětlení čtěte tyto dva články:

https://climax.signaly.cz/1209/ci-syn-byl-kain

https://climax.signaly.cz/1301/ci-syn-byl-kain-c

Jablko se stalo symbolem materialismu, komerce. Satan se od Edenu snaží, aby lidstvo přilnulo více k materiálním hodnotám, nežli k těm duchovním. Snaží se nás přesvědčit, že to, co máme tady na Zemi, to vše, na co si můžeme sáhnout je mnohem víc, než to, co cítíme, vnímáme a čemu věříme. Komerční Babylón - New York City toto zvládá propagovat na jedničku.


Kapitola 18 ve Zjevení popisuje události zničení tohoto města. Část se již naplnila 11. září. A protože je psáno:

Odplaťte jí tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků jí dejte dvojnásob; do kalichu, jenž namíchala, jí namíchejte dvojnásob! (Zj 18:6)

... čeká jej ještě jeden soud. A stejně jako tomu bylo onoho osudného 11. září, tak i teď to bude útok pod falešnou vlajkou ("false flag attack"). Jak se to stane?

Zj 18:21 Tehdy jeden silný anděl zvedl balvan veliký jako mlýnský kámen a vrhl jej do moře se slovy: "Tak prudce bude svržen Babylon, město veliké, tak nenávratně zanikne!

Když Job píše ve 41. kapitole o Antikristovi, popisuje i jeho srdce a ne nadarmo jej přirovnává kspodnímu (podzemnímu) mlýnskému kameni (žernov), jelikož po této události můžeme očekávat jeho příchod:

Job 41:16: Srdce má tvrdé na kámen, jak spodní žernov tvrdé je

 

NYC má největší komerční hřbitov, který je umístěn na ostrůvku Heart (=srdce) !!!

Mluvíme o komerčním Babylónu.

 

Nehledě na to, že v New Yorku je známá Socha Svobody, která ač připomíná ženu, ve skutečnosti je to dle proporcí  muž. Nosič světla. Kdo je nosič světla (The Lightbearer)? Lucifer.

 

//www.youtube.com/watch?v=W40y9W2PQxA

 

Zobrazeno 902×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz